Systemy rynnowe

 

Opis

Sprawnie działający system orynnowania zapewnia naszemu dachowi bezpieczeństwo i trwałość. Współczesne rynny i rury spustowe to trwała i sprawna instalacja, wpisująca się w estetykę domu.

 • Rynny stalowe powlekane (WIJO – Balex Metal, Flamingo – BUDMAT, Lindab)
 • Rynny PCV (Marley, Cellfast – Bryza)
 • Rynny stalowe ocynkowane, miedziane
 • Rynny tytan-cynkowe

Zadaniem systemu rynnowego jest zebranie wody z dachu i odprowadzenie jej do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu. System rynnowy polega na naturalnym (grawitacyjnym) spływie wód po połaci dachowej, skąd jest przejmowana przez system rur. System ten również pracuje grawitacyjnie. Umowną granicą orynnowania jest wylewka, z której woda może być skierowana do sieci kanalizacji deszczowej (ogólnospławnej) lub na grunt.

Podstawowe elementy instalacji kanalizacji deszczowej

 
 • rynny - przewody o przekroju otwartym (okrągłym, prostokątnym, eliptycznym, trapezowym, okapowym) biegnące wzdłuż krawędzi dachu. Zadaniem rynien jest zebranie wody opadowej. Rynny prowadzone są z lekkim spadkiem w kierunku narożników budynku, dzięki czemu woda nie wylewa się poza krawędzie, tylko płynie w kierunku rur spustowych
 • rury spustowe - pionowe odcinki przewodów o przekroju zamkniętym (najczęściej okrągłym lub prostokątnym). Zadaniem rur spustowych jest zebranie wody płynącej rynnami i odprowadzenie ich poza budynek. Rura spustowa może mieć stały przekrój lub zwężać się (rura łańcuchowa)
 • odpływy – elementy, za pomocą których rynny przechodzą w rury spustowe. Odpływ jest odcinkiem rynny, w którym wykonany jest obrobiony otwór odpowiedniego kształtu, pozwalający na włączenie rury spustowej. Można wyróżnić odpływy przelotowe (sztucery) oraz odpływy końcowe (na narożnikach pomieszczeń). Konstrukcja sztucerów pozwala na mocowanie rur spustowych niezależnie od tego jak położona jest rynna
 • wylewki– kształtki, którymi kończy się rura spustowa. Wylewka może być włączona do kanalizacji deszczowej, bądź znajdować się nad gruntem
 • łączniki do rynien – złączki zwykłe, uszczelkowe i korekcyjne. Ponieważ montaż rynien wymaga pozostawiania tzw. dylatacji (odstępów) złączki korekcyjne lub uszczelkowe umożliwiają wykonanie takich połączenia z dylatacją
 • narożniki do rynien – umożliwiają połączenie rynien w narożnikach budynku
 • łączniki do rur spustowych – kolana, trójniki, redukcje, mufy, mufy redukcyjne. Mufy służą do włączania rur spustowych do odpływów, zadaniem muf redukcyjnych jest połączenie rury spustowej i odpływu o różnych średnicach. Kolana pozwalają na zmianę kierunku rury spustowej. Trójniki umożliwiają włączanie do rur spustowych wyposażenia dodatkowego
 • rynajzy, haki i obejmy - zadaniem tych elementów jest mocowanie rynien i rur spustowych do dachów i ścian. Rynajzy służą do mocowania rynien – można dostosować je do kształtu dachu i wymaganego spadku rynien. Obejmy przeznaczona są do mocowania rur spustowych do ścian budynku
 • elementy wykończeniowe i dodatkowe – zadaniem tych elementów jest wykończenie systemu lub uzupełnienie jego pracy. Przykładami mogą tu być: dekiel służący do zakończenia rynny; filtr siatkowy montowany na rurze spustowej, zatrzymujący zanieczyszczenia; czyszczak (rewizja) umożliwiający przegląd i czyszczenie rury spustowej; odprowadzenie do kanalizacji deszczowej

Producenci

Balexmetal, Budmat, Cellfast, Marley, KJG, Lindab, Rheinzink, VMZINC

Systemy rynnowe
Systemy rynnowe
Systemy rynnowe
Systemy rynnowe
Systemy rynnowe

 
Systemy rynnowe
Systemy rynnowe
Systemy rynnowe